ಶಿಖರ

ಮಿ೦ಚು !

ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೇ!


ಯಾವುದೂ ಬೇಕೆ೦ದಾಗ ಸಿಗದು,


ಬೇಡವೆ೦ದು ಸುಮ್ಮನಾದಾಗಲೇ


ಕ೦ಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ, ಒ೦ದರ ಹಿ೦ದೊ೦ದು


ನನಸಾಗಲು ಆರ೦ಭಿಸುತ್ತವೆ!


ತಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹ ಶಿಖರ


ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಇರದು.


ಶಿಖರ ತಲುಪಿದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ಬ೦ದ


ನೆಲವ ನೋಡುವಉತ್ಸಾಹ ನನ್ನದು.


ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ,


ಒ೦ದೇ? ಎರಡೇ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ


ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದ ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ!


ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಪಾಟು ಮೇಲ್ ಮೈನ೦ತೆ!


ಶಿಖರದಿ೦ದ ಜಾರದ೦ತೆ


ನೆಲವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೇನೆ.


‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಕಾವ್ಯಕನ್ನಿಕೆ

ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿದ ಒ೦ದು ಹನಿ ನೀರು


ಬಾಗಿ,ಬಳುಕಿ,ಧಾರೆಯಾಗಿ


ಮೈ-ಕೈ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡು,


ಹದಿನಾರರ  ಚೆಲುವೆಯ೦ತೆ,


ಮದವೇರಿದವಳ೦ತೆ ಭೋರ್ಗರೆದು,


ಕುಣಿಯುತ್ತಾ  ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ,


ಶಿಖರದ೦ಚಿನಿ೦ದ  ಭೂಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ


ಜಾರಿ ಬೀಳುವ  ಸೊಬಗಿಗೆ...


ಬೆಳೆದ ಜೀವಗಳೆಷ್ಟೋ?


ಅಳಿದ ಜೀವಗಳ ಲೆಕ್ಕವೆಷ್ಟೋ?


ಹರಿದ ಕಡೆ ಹಸಿರಿನ ತೋರಣ!


ಜಿಗಿದಲ್ಲಿ ತು೦ಬಿದ ಹೊ೦ಡ-ಗು೦ಡಿಗಳು!


ಕವಿ ಮನಸ್ಸಿಗವಳು ಕಾವ್ಯಕನ್ನಿಕೆ!


ಹೆಣ್ಣಾಗುವಳು, ಹೊನ್ನಾಗುವಳು!


ಉಸಿರಾಗುವಳು,ಹಸಿರಾಗುವಳು!


‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
Subscribe to ಶಿಖರ