ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೩೦

"ಅಕ್ಕಡಾ, ಎನ್ನಡಾ, ಬೀಚ್ ಮೆ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ನಡಾ" -- ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೩೦


(೯೧)


     ಪ್ರಶ್ನಾಮೂರ್ತಿ ’?’ ಆಕಾರದಿಂದ ’?/’ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ದಿನದ ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ, ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ ದೇವಸಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಏಳಿಸಿದರು. "ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದಾರೆ ನೋಡೋ" ಎಂದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಾರರು ಎಂದುಕೊಂಡೇ ಹೊರಬಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ, ಕಾಲೇಜಿನ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಮಾರಿಷ್ ಪಾಲ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ!

field_vote: 
Average: 4.7 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೩೦