ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೨೪

ಪಿಜೆಯಾತೀತ ಗುಂಪು-- ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೨೪

(೭೧)


ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದಃ (...ಹೀಗೆ ಒಂದಿಡೀ ತಂಡವೇ ಇಂಟಲೆಕ್ಷುಯಲ್ ವರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬುದ್ದಿಜೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪಂಥವೇ ’ಪಿಜೆಯಾತೀತ್’.)

field_vote: 
Average: 4 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೨೪