ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೨೧

’ಐ ಆರ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್’ -- ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೨೧

 

(೬೩)

"ಎಂಥಾ ಹೀನಾಯಮಾನವಾದ ಜಾಗವಿದು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಇಲಾಜು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಟಾಗೂರ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನರಕದ ಕೋಣೆಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡಲೆ ಹೊಕ್ಕುವಂತಾಗಲಿ".

field_vote: 
Average: 5 (4 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಃ ಭಾಗ ೨೧