ವ್ಯಾಕರಣ

೧೫೮. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೭೦೪ರಿಂದ ೭೦೫ನೇ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆ

                                                                                                ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೭೦೪ -೭೦೫

Sarasvatī सरस्वती (704)

೭೦೪. ಸರಸ್ವತೀ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಸ್ವರಭಕ್ತಿ!


ದ್ವಿತ್ಯಾಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ  epenthesis ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಸಿ.

epenthesis ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ.  

೧. anaptyxis

೨. excrescence

 


೧. anaptyxis

ದ್ವಿತ್ಯಾಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ, ಸ್ವರವನ್ನು ತಂದು,  ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ "ಸ್ವರಭಕ್ತಿ" ಎಂದು ಹೆಸರು.   ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ anaptyxis ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

 

ಉದಾ.

ಖಡ್ಗ > ಖಡುಗ

ಭಕ್ತಿ > ಬಕುತಿ

ಯುಕ್ತಿ >ಯುಕುತಿ

ಪ್ರೀತಿ > ಪಿರೀತಿ


ಹರ್ಷ > ಹರುಷ

ವರ್ಷ > ವರುಷ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
ಸರಣಿ: 
Subscribe to ವ್ಯಾಕರಣ