ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ

ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ- `` ನಿತ್ಯ ಸುಮ೦ಗಲಿಯರ ನಿತ್ಯ ರೋದನ !!! ``

( ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ನನ್ನ ಸ೦ಪದ ಮಿತ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಹರಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ಣ ವ೦ದನೆಗಳು) 


ನಿತ್ಯಸುಮ೦ಗಲಿಯರ ನಿತ್ಯ ರೋದನ!!!

field_vote: 
Average: 5 (7 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ