ದಕ್ಷ್ಗಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರವಾಸ.

ಬೆಳಗ್ಲಿಂದಾ ಬೈಗಿನ್ತನ್ಕ ಕಡ್ಲಿಂದೇ ಗೀಳು !

ಅಮ್ಮ-ಮಗ, ಮುಳುಗುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ! 

ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ.  ಅದೇನೋ ಇನ್ನೂ-ಬೇಕು ಮತ್ತೂ  ಬೇಕೆನ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ..

 

field_vote: 
Average: 4.7 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ದಕ್ಷ್ಗಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರವಾಸ.