ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರವಾಸ

ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು-ಅಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿ, ಅದು-ಇದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ, ಎಲ್ಲವೂ ......

ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ...ಅದೇನ್ ಹೊಸದಾ ?

ಆದರೂ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸಿತು !

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲ ಬೆಸ್ತರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್-ಗೆಳೆಯ....

field_vote: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರವಾಸ