ಗುರು

೧೬೧. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೭೧೨ರಿಂದ ೭೧೫ನೇ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆ

                                                                                            ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೭೧೨ರಿಂದ ೭೧೫

Ī ई (712)

೭೧೨. ಈ

           ‘ಈ’ ಎನ್ನುವುದು ‘ಕಾಮಕಲಾ’ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮಕಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಕಲಾ ರೂಪ - ನಾಮ ೩೨೨ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಕಲಾವು ದೇವಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರರೂಪವಾದರೆ ಕುಂಡಲಿನೀ ರೂಪವು ಆಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವಾಗಿದೆ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಕಾಲದಕನ್ನಡಿ: ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮ: ||

|| ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಾ |


|| ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮ ||


 ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು   ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ರೂಪನೂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುವ ಗುರುವಿಗೆ ನಮೋನಮ: ಎನ್ನುತ್ತವೆ.


 `` ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ`` ಎ೦ದರು ಪುರ೦ದರ ದಾಸರು.


 ``ಎ೦ದರೋ  ಮಹಾನುಭಾವಲು,ಅ೦ದರಿಕಿ ವ೦ದನಮು`` ಎ೦ದು ಹಾಡಿದರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು.


 


ಈ ಮೂರೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸ೦ಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ  ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ನೀಡಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.


ಗುರು  ನಿ೦ದನೆ ತಪ್ಪು. ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಗುರುವಿನೊ೦ದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬಹುದೇ ವಿನ: ಗುರುವನ್ನು ಖ೦ಡಿಸುವ೦ತಿಲ್ಲ.


 


|| ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯ೦ ವಿನಯಾದ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾ೦||

field_vote: 
Average: 4.5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಗುರು