ಇಲಿನಾಯ್ ರಾಜ್ಯ.

ಇಲಿನಾಯ್ ನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾನು, ಅವಳು !

ಇಲಿನಾಯ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಾವು ಹೋಗ ಹಲವಾರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಂದನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಗದದ ಚೂರುಗಳೇ, ಅಥವಾ, ವೇಫರ್, ಅಥವಾ ಘುಟ್ಕ ತಿಂದು ಎಸೆದ ಕಾರ್ಟನ್ ಗಳೂ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಬೇಸರವಾಗಲಿಲ್ಲ ! ಇವೆಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ ಮಲಿನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು !

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಇಲಿನಾಯ್ ರಾಜ್ಯ.