ಆಹಾರ

ಕೀಟವೇ ಊಟ...

ಊಟದ ಬಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಲೇಖನ ಮಾಲಿಕೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನಿಸಿತು.

field_vote: 
Average: 4.5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಆಹಾರ