ಅಂಕಲ್

ನೀ ಅಂಕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯದಿರು ಎನ್ನಾ...

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಪದ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ರಗಳೆ ರಾದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ಶೀ (she) ಸಂಪದಿಗರೊಬ್ಬರು (ಸಂಪದಿಗ ಶಬ್ದದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ) ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಂಕಲ್, ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಲು ಕಾರಣ ನೀಡಿದ ಅವರು ತನಗೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಬಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

field_vote: 
Average: 2 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಅಂಕಲ್