ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚಾರಣೆ\\

0

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಾಸ ಇದ್ಧಂತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಮಾಲೀಕ ಭಗವಂತನದ್ದು

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೇಂದ್ರ-ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು

ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕುಂದಾಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಕನಗಳ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ/ವೋಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು,ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಭೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೇಂದ್ರ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು.

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

:)

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋದಿಸಿ ವೋಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹಜ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲಾ-ದನ್ಯವಾದಗಳು
ಕುಂದಾಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.