ಭಾವುಕ‌ ಮನ‌ ತಾ ಪಾಡಿತು

5

ಸಾಗುತಲಿರೆ ಪೂದೋಟದೊಳರುಣೋದಯ ಸಮಯಾ I
ಮೂಗರಳುತೆ ಕಣ್ಕಾಣುತೆ ಮನಪಾಡಿತು ಮುದದೀI
ಈ ಪರಿಮಳವೀ ಬಣ್ಣವನೆರಚೀ ತನುಗಳಿಗೇI
ಕಾರ್ನಿಶೆಯೊಳು ಪೂರಾಜಿಯ ಸಲೆಪೋಣಿಸಿದವನಾ IIಸಾಗುತII

ನಾ ಗಗನವನೇ ನೋಡಲು ಬೆರಗೇರಿತು ಮನದೀI
ಕೋಗಿಲೆಗಿಳಿಯಾಲಾಪನೆಯನುರಾಗದ ಸುಧೆಗೇI
ಆ ಗಡಣಗಳೀ ಕ೦ಠದಿ ಸಿರಿವ೦ತಿಗೆ ಮೆರೆದೂI 
ಪೂಗಳ ಶರವೇ ಹಾರಿದವೊಲು ಚಿಮ್ಮಲು ನಭಕೇ IIಸಾಗುತII

ಕಾರ್ಮುಗಿಲುಗಳೇದ್ದೆಳುತಲಿರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಳೆಯೇI
ತಾ ಮಿರುಗುತಲಾ ಮಿ೦ಚನು ಮಸೆಯುತ್ತಿಹ ಭರಕೇI
ಹೋ ಮೆರೆಯುತಲೋಲಾಡುತಲಿರೆ ಲಾಸ್ಯದ ಬೆಡಗೇI
ಮೈಮರೆಸುವ ಘ೦ಟಾರವ ಮೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಲಯದೇ IIಸಾಗುತII

ನೀರಿನಸೆಲೆ ಮೈದೋರುತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರೆ ಭರದೀI
ಭೂರುಹಗಳಿಗಾಹಾರದ ಸವಿಯೂಡುತ ಮುದದೀI
ನೀರಜವನ ರಾರಾಜಿಸುತಿರೆ ತ೦ಬೆಲರಲೆಪೇI
ಸಾರುತಲಿದೆಯಾ ದೇವನ ಘನಸಾರದ ಪದಕೇ IIಸಾಗುತII

ಪೂವಸೆಯೊಲು ಹೂಹಾಸಿದೊ ಭುವನ೦ಗಣದಿರಲೂI
ಗಾವರಿಸುತ ಪೂದೋಟದೆ ರಸಹೀರ್ವಳಿ ರವಕೇI
ಭಾವುಕ ಮನ ತಾ ಪಾಡುತೆ ಜಗದೋಜನ ಪದವಾI
ಪಾವನ ಜಗ ರೂವಾರಿಗೆ ತನುವಾಯಿತು ವಶವೂ IIಸಾಗುತII

 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

>> ಪಾವನ ಜಗ ರೂವಾರಿಗೆ ತನುವಾಯಿತು ವಶವೂ ನಮ್ಮ ಮನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳ‌ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ವಶವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಷಟ್ಮನಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪದಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬರಹದ ಹಲವು ಸಾಲುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದವು.. ಸುಂದರ ಕವನ. ಶುಭವಾಗಲಿ.. \|/