ವ್ಯಾಕರಣ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು:

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4.7 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು


ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಬಹುವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನೋಡಿದೆ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ  "ಎರಡು ರಸ್ತೆ " ಪ್ರಯೋಗ ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ಎಂದು. 

 

ಅದರ ನೆಪದಿಂದ ಈ ಬರಹ. 

...................................

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಐದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

೧. ಗಳು ......


>ನಪುಂಸಕ ನಾಮಗಳಿಗೆ
ಉದಾ.  ಕಲ್ಲುಗಳು, ಹುಳುಗಳು,  

  
>ಕೆಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಮಗಳಿಗೆ

ಉದಾ.  ಗುರುಗಳು,  ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು,

 

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 1.7 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಸರಣಿ: 

ಸ್ವರಭಕ್ತಿ!


ದ್ವಿತ್ಯಾಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ  epenthesis ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಸಿ.

epenthesis ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ.  

೧. anaptyxis

೨. excrescence

 


೧. anaptyxis

ದ್ವಿತ್ಯಾಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ, ಸ್ವರವನ್ನು ತಂದು,  ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ "ಸ್ವರಭಕ್ತಿ" ಎಂದು ಹೆಸರು.   ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ anaptyxis ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

 

ಉದಾ.

ಖಡ್ಗ > ಖಡುಗ

ಭಕ್ತಿ > ಬಕುತಿ

ಯುಕ್ತಿ >ಯುಕುತಿ

ಪ್ರೀತಿ > ಪಿರೀತಿ


ಹರ್ಷ > ಹರುಷ

ವರ್ಷ > ವರುಷ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
ಸರಣಿ: 

ಪಾಣಿನಿಯ ತಪ್ಪು

ಮನಸು ಗಂಡಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ
ಎನುವ ಪಾಣಿನಿಯ ನೆಚ್ಚಿ
ಮನವ ನಿನ್ನಲಿ ಕಳುಹಿ
ನಾನಂತೂ ಕೆಟ್ಟೆ ನಲ್ಲೆ!


ಮನವೇನೋ ನಲಿಯತಿದೆ
ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲೇನೇ; ಆದರೆ
ಪಾಣಿನಿಯ ತಪ್ಪಿಂದ
ನಾವಂತೂ ಸತ್ತೆವಲ್ಲೆ!

 

ಸಂಸ್ಸ್ಕೃತ ಮೂಲ (ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿ)

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಸರಣಿ: 

ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ:

ಉದಾ:

ರಮೇಶ್. ಕೆ. ಎಸ್ ;
ರವಿ. ಆರ್. ಎನ್

ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.

ರಮೇಶ್ ಕೆ. ಎಸ್.
ರವಿ ಆರ್. ಎನ್.

ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ:

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸ್ಸು

ಏನಿದು ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸ್ಸು?

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂತ್ರಗಳು ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ವಿಶಿಶ್ಟತೆ ಏನು?

ಬೇರೆ ವಿದದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಾವವು?

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ಪ್ರಾಸದ ವರಸೆ

ಸುನಿಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶರು ಭರತೇಶವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತ, ಪ್ರಾಸದ ಸುದ್ದಿ ತೆಗೆದರು. ಆಗ ತಟ್ಟನೆ, ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೆನಪಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಸವು ತ್ರಾಸು ಅನ್ನಿಸುವಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನಿಸಿತು!

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 

ವಾಯುವ್ಯನೋ ಅಥವಾ ವಾಯವ್ಯನೋ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
Subscribe to ವ್ಯಾಕರಣ