ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು

0

ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು
ಬಿಟ್ಟುಕೊಳುತಿರು ಬೆಳಕು
ನುಗ್ಗಿ ಬರುತಿರಲಿ ಸಗಾಳಿ
ಒಳಗಾವರಿಸೆಲ್ಲ ಕಣಕಣದೆ ||

ಮುಚ್ಚುವುದೇಕೊ ಮನಸಾ
ಬಿಚ್ಚೆ ಕೋಶದಗಣಿತ ಪಟಲ
ಜೀವದುಸಿರುಸಿರ ಆಯಾತ
ಕೊಳೆ ಕಶ್ಮಲ ತೊಳೆ ನಿರ್ಯಾತ ||

ಕಾಣದ ಕೋಶದಡಿ ತಾಣ
ತಾವಿಗಿದೆ ಅಪಾರ ವಿಸ್ತಾರ
ತುಂಬಿದಂತೆಲ್ಲ ತಣಿದು ಹಿಗ್ಗಿ
ಹೊಸತ ಬರಮಾಡೊ ಚತುರ ||

ಎಚ್ಚರ ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿ, ಕದ
ಕದ್ದು ಬಹ ಬೇಡದ ಭೂತ
ಪಂಚಭೂತಗಳ ವಿಕೃತಿಸಿ
ತಾಮಸ ಲೇಪಿಸೊ ಕುಟಿಲ ||

ತುಂಬಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ
ರಾಜಸವಾಗಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ
ದ್ಯುತಿ ಸುತ್ತೆರಡು ತಮವ
ಬಂಧಿಸಲಿ ಸರಿ ಸತ್ವ ತತ್ವ ||

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ 
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು
ಬಿಟ್ಟುಕೊಳುತಿರು ಬೆಳಕು
ನುಗ್ಗಿ ಬಾರೆ ವರ್ಷಗರೆದು
ಆವರಿಸಲೊಳಗೆ ಕಣಕಣಕು ...ಸುಂದರ ಆಸ್ಮಿತೆ ಹೊಂದಿದ ಕವನ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓದಿ, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಾಗೇಶ್ ಜಿ.

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಇಟ್ನಾಳರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೆ ಅಪಾರ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರು ಅದರ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೆ ಆದ ಆಂತರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಬರಮಾಡಿಕೊಳದೆ ತೊಳಲಾಡುವುದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ಅರಿವಿನ ತರುವಾಯವಾದರೂ ಅಂತರಂಗದ ಕದಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಲ್ಲವು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಒಳಹೊರಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಪುಲ್ಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆಶಯವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನಲೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ವಿಮಾನವೇರುವ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕ ಬಿಡುವಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾವ :-) 

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಬಾಳಪಯಣದ ಕುರಿತು ಸುಂದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸು-ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಕೋರಿಕೆ, ಹಾರೈಕೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ! ಅಭಿನಂದನೆ, ನಾಗೇಶರೇ.
ಆವರಣ ಚೆಂದವಿರೆ ಹೂರಣಕೆ ರಕ್ಷಣ
ಹೂರಣ ಚೆಂದವಿರೆ ಆವರಣಕೆ ಮನ್ನಣ|
ಆವರಣ ಹೂರಣ ಚೆಂದವಿರೆ ಪ್ರೇರಣ
ಬದುಕು ಸುಂದರ ಪಯಣ ಮೂಢ||

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಕವಿಗಳೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬದುಕಿನ ಸುಂದರ ಪಯಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಚುಟುಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯೊಂದಿರಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರೆ ಎಂತಹ ಕುಗಾಳಿಯೂ, ಸುಗಾಳಿಯಾಗುವುದು :-) 

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.