ತಿರೋಧಾನ

೨೦೭. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೯೯೧ರಿಂದ ೯೯೫ನೇ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆ

                                                                ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೯೯೧-೯೯೫

Ṣaḍadhvātīta-rūpiṇī षडध्वातीत-रूपिणी (991)

೯೯೧. ಷಡಧ್ವಾತೀತ-ರೂಪಿಣೀ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

೭೫. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೨೭೧ರಿಂದ ೨೭೪ನೇ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆ

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೨೭೧ - ೨೭೪

Īśvarī ईश्वरी (271)

೨೭೧. ಈಶ್ವರೀ

              ಹಿಂದಿನ ನಾಮದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ತಿರೋಧಾನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವನು ‘ಮಹಾದೇವ’ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ. ೩೬ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ತತ್ವವು ೩೩ನೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (೩೬ ತತ್ವಗಳ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ೨೨೯ನೇ ನಾಮವನ್ನು ನೋಡಿ*). ಈಶ್ವರನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಪರಾಹಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನು ಪರಮೋನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ೩೬ನೇ ನಾಮವೂ ಸಹ ಈಶ್ವರ ಆಗಿದೆ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Subscribe to ತಿರೋಧಾನ