ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲುಂಟೇ

0

ಒಡಲಲಿ ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಾಕೆ
ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಾಸರೆಗಿಂತ ಆಶ್ರಯವುಂಟೇ|

ನೋವಲಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದಾಕೆ
ಜಗದಲಿ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವುಂಟೇ|

ಮಡಿಲಲಿ ನನ್ನಿರಿಸಿ ಮೊಲೆಯುಣಿಸಿದಾಕೆ
ಆ ಅಮೃತದ ಋಣವ ತೀರಿಸಲುಂಟೇ|

ತೋಳಲಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿಸಿದಾಕೆ
ನಿನ್ನ ಮಮತೆಯ ಕಡಲಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯುಂಟೇ|

ನನ್ನಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಾ ಕಲಿಸಿದಾಕೆ
ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕರೆಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲುಂಟೇ

ನೋವಲ್ಲಿ ನಾನು ನರಳಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದಾಕೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗಸಕೆ ಕೊನೆಯುಂಟೇ|

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.