ಜನ್ಮ ದಾತರಿಗೆ ಭಾವ ನಮನ !!

0

ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡಿಯಲೆನಿತು ಬೇಡಿದರದಕೆ ದೈವ ಒಲಿದಾನು ?

 ಬೇಡದೇ ತಾ ಒಲಿವ....... ಸಂಕಟದಿ ತಾ ಮಿಡಿವ .........ದೇವದೇವನ ವರದ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ !!

 ನೀಡಿಹನು ಈ ಧರೆಗೆ  ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವರದ ಸಾರಸಾರವನರಿವ ತಾಣದಂತೆ................

ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳೆಂಬ ಈರ್ವರಾ ಛಾಯೆಯಲಿ ದೇದೇವನಾಕಾಣುವಾಸಂಭ್ರಮ !!!

ಎಲ್ಲರಾತ್ಮದಿ ನಿಂತು ಈ ಭಾವ ನರ್ತಿಸಲಿ .... ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳ ಫಲಕೆ ಈ ಸಾಧನ.....

ಜನ್ಮ ದಾತರಿಗಿದುವೆ ಭಾವ ನಮನ.....

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.