ಏರಿ ಮೇಲೆ ಹೋರಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್

5

ಏರಿ ಮೇಲೆ ಹೋರಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್
ನನ್ ಪಾಡಿಗ್ ನಾನು
ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್
ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ

ಅಡ್ಡಾ ದಿಡ್ಡಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್
ಚೆನ್ನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು
ಹೋರಿ ಕಡೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ
ಬಂದು ಗುದ್ದೆ ಬಿಟ್ಳು

ಹೋರಿ ಕೋಪ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ
ಬಿತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಕೆರೆ ಒಳ್ಗೆ
ಬೀದಿ ಬಸ್ವಿಯನ್ಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದ
ಚೆನ್ನಿ ಬಿದ್ಲು ಏರಿ ಕೆಳ್ಗೆ

ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಚೆನ್ನಿ ಅಪ್ಪ
ಓಡಿ ಬಂದ ಮನೆ ಹತ್ರ
ಮಗಳಿಗಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು
ಏಗರಾಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡ್ರಪ್ಪ

ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇ ತೀರ್ಪು
ಅವ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ
ಇಲ್ಲ
ಹೋರಿ ಸಾಕಿದ್ದ್  ತಪ್ಪಾ  ನಾ!

            ಸೋಮೇಶ್ ಗೌಡ

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (3 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.