ಇಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ...

4.666665

ತಿವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ನೀ ವರಾಹನಾದರೆ
ಬಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ನೀ ನಾರಸಿಂಹನಾದರೆ
 
ತುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ನೀ ವಾಮನದೇವನಾದರೆ
ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಸಲಿಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ನೀ ಪರುಶುರಾಮನಾದರೆ
 
ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ನೀ ಶ್ರೀರಾಮನಾದರೆ
ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಚಿಸುವೆನೈ ನೀ ವಾಸುದೇವನಾದರೆ
 
ನೀ ಭುವಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣವ ನಾ ಮರೆಯೆ
ನಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣವೇನೋ ಅರಿಯೆ
 
ಕಾಲಕಾಲಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಯುತ
ನಾ ಭುವಿಗೆ ಬಂದ ಈ ದಿನದಂದು 
ತುಳಸೀದಳವನ್ನರ್ಪಿಸುವೆನೈ ಅಚ್ಯುತ
 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

:) ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಇವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ತಿವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು,. . . . .!!!

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕವಿಗಳೇ ... ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು :-)

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.